Latest News

ปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอาคารธาราบำบัด รองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของประชาชน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดอาคารธาราบำบัด โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อใช้รองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของประชาชน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

  

          เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 65 ที่อาคารธาราบำบัด โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดอาคารธาราบำบัด โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ด้วยระบบธาราบำบัด หรือการรักษาโดยใช้คุณสมบัติของน้ำ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอแม่ริม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัคร พี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนแก้วร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

  

          สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยระบบธาราบำบัด หรือ Hydro Therapy เป็นการบำบัดให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ด้วยวิธีการใช้น้ำอุ่นในระดับ 32 องศาเซลเซียส ควบคู่กับการใช้อุปกรณ์บริหารทางกายภาพ ประกอบด้วย ลู่วิ่งในน้ำ จักรยานปั่นในน้ำ เครื่องออกกำลังเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหน้าอก และกล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยใช้ระบบน้ำวนเพื่อช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

  

          ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการคิดค้น สร้างสรรค์การให้บริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมแรงร่วมใจระหว่างส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ตามหลักสุขภาวะ 4 มิติ คือ กายดี ใจดี สังคมดี และปัญญาดี 

  

          จากนั้น นายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช, นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช, นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า ที่บริเวณสะพานระแกง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์ ทางเดินเท้า และระบบการบำบัดน้ำเสีย ให้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยระหว่างการลงพื้นที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำแนะนำรวมถึงแนวคิด ในการพัฒนาต่อยอดให้ริมสองฝั่งคลองเกิดความสวยงาม ตลอดจนประชาชนชุมชนคลองแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 12:02:01

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]