Latest News

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิด“อาคารหอประชุม ๑๑๗ ปีวัฒโนทัยพายัพ”

          เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปารเมษฐ์ จักรวาฬ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิด“อาคารหอประชุม ๑๑๗ ปีวัฒโนทัยพายัพ” โดยภายในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ และพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ณ อาคารหอประชุม ๑๑๗ ปี วัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          โดยภายในพิธีได้มีการบรรเลงเพลง จากวง Symphonic W.P. Bane, การแสดงฟ้อนเล็บของคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, การฟ้อนของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากชมรมดนตรีพื้นเมือง จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อีกด้วย

 

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 03:14:07

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]