Latest News

วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตร มอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนแก่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่

          วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน เกษตรอาหารกลางวัน และธนาคารขยะ แห่งที่ 11 ครั้งที่ 12” เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะทำแปลงเกษตรปลูกผัก และโรงเลี้ยงไก่เพื่อทำอาหารกลางวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี คุณชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน คุณธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ

 

 

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 02:41:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]