Latest News

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ลงพื้นอำเภอสันป่าตอง ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

  

          เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชั ยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 

          จากการการลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกลาง หมู่ที่ 9 เบื้องต้นทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาด 8 นิ้วลอดใต้ถนน และขุดลอกทำทางระบายน้ำ ระยะทาง 100 เมตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกลาง ขณะเดียวกัน บริเวณหน้าบริษัทซันสวีท หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก ทางหลวงกมายเลข 1013 สันป่าตอง-แม่วาง ได้ดำเนินการขุดลอกบริเวณปากท่อและท้ายท่อส่งน้ำ อีกทั้งยังมีการกำหนดจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่เพื่อวางเส้นทางระบายน้ำออกส่งน้ำลงสู่คลองแม่ข่า และแม่น้ำปิงต่อไป แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

          ด้านปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 108 และ 1013 แขวงทางหลวงได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างทุกชุดเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นในพื้นที่จัดชุดติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายโฆษณา เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม และไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

 

          ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ซึ่งหากการดำเนินงานมีอุปสรรคประการใด ทางจังหวัดพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนทุกในโอกาส

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 01:50:47

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]