Latest News

ผาเมืองรวมพลังสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

          เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3209 และคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายชะลอความชุ่มชื้น) โดยทำการสร้างฝาย จำนวน 10 ฝาย ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในเขต บ้านแม่เปิน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ทั้้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า รวมถึงสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย

 

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 07:56:47

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]