Latest News

เชียงราย : ชุมชนคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงา(บ้านสบคำ) ประชุมเตรียมเปิดตัว sky walk แห่งแรกในภาคเหนือ

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานวัดพระธาตุผาเงา อาคารอรุณเทียนใจอุปถัมภ์ ชั้น ๒ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วัดพระธาตุผาเงา ร่วมกับอำเภอเชียงแสน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) และภาคีเครือข่ายวัดพระธาตุผาเงา ประชุมเตรียมเปิด “สกายวอล์คผาเงา” ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชมวิว ๒ ฝั่งโขง สามเหลี่ยมทองคำ ๓ ประเทศ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

           การประชุมวันนี้ มีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานการประชุม มีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ ๖ นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผอ.สวท.เชียงราย นางนงค์เยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง นายวสันต์ เทียมตา กำนันตำบลเวียง นายอานนท์ สมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านสบคำ พร้อมต้วแทนส่วนราชการ ภาคเอกชนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

          ในการนี้ นางสาวกฤษยา จันแดง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรม ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน นายกำพล จาววัฒนาสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

 

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 ตุลาคม 2565
เวลา :: 01:58:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]