Latest News

กำแพงเพชร - พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกลีบจำปี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกาค้า การลงทุน เครือข่ายโทรคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

          ในการนี้ นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย

 

ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวลานนาเพรส
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 สิงหาคม 2565
เวลา :: 01:56:35

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]