Latest News

จังหวัดเชียงราย - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระพรหมวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

          เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระพรหมวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะศรัทธาฯ ร่วมพิธีดังกล่าว

          ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมปฏิบัติพิธีถวาย น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระพรหมวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระพรหมวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

 

พัชรนันท์ แก้วจินดา , พิพัฒน์ สุ่มมาตย์ : ภาพ/ข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงาน
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าวเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 สิงหาคม 2565
เวลา :: 01:38:15

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]