Latest News

เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัด กับคณะผู้บริหารนครราชสีมา

          จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมของจังหวัด กับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมจับมือเดินหน้าขับเคลื่อนในหลายด้าน มุ่งต่อยอดสู่การเชื่อมโยงทางธุรกิจ การค้า และการลงทุน

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 ส.ค. 65 ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

          ที่ประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมของทั้ง 2 จังหวัด เพื่อหารือถึงทิศทางในการการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด ทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE City เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ที่ทั้ง 2 จังหวัด ต่างมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่ต่างกัน

          นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงแหล่งการท่องเที่ยว ทั้งเทศกาลสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม กิจกรรมที่น่าสนใจ สถานที่พัก ของฝากและของที่ระลึก รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อต่อยอดสู่การเชื่อมโยงทางธุรกิจ การค้า และการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ต่อไปในอนาคต

          สำหรับจังหวัดนครราชสีมา หรือที่รู้จักกันในชื่อ โคราช ตั้งอยู่ในพิ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และจากการเชื่อมโยงเส้นทางการบินตรงโดยสายการบินนกแอร์ เส้นทางบินนครราชสีมา-เชียงใหม่ และ เชียงใหม่-นครราชสีมา นั้น ทำให้การเดินทางระหว่าง 2 จังหวัด ลดเวลาในการเดินทางลง ส่งผลให้การเดินทางข้ามภูมิภาคระหว่างภาคเหนือ และภาคอีสาน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น


จุฬา สินไพบูลย์ : รายงาน
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าวเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 สิงหาคม 2565
เวลา :: 10:43:41

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]