Latest News

เชียงใหม่ - โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมี ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดยรศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี พร้อมผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา "โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล" และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงาน : จุฬา สินไพบูลย์
บรรณาธิการข่าว : กาณฑ์ โสภโณดรเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 29 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 12:33:03

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]