Latest News

เชียงใหม่ - สำนักงานชลประทานที่ 1 ดำเนินการทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมด้วย นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 นายธีรพงศ์ พรมนิมิตร หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายพงศ์สวัสดิ์ มังคละ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำโดยใช้เครื่องจักรกลประเภทเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิค บริเวณอาคารโรงสูบน้ำห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในตัวเมืองเชียงใหม่ฝั่งตะวันตก โดยได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อมไว้อย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคนที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุอุทกภัย
สำนักงานชลประทานที่ 1 รอบรั้วชลประทาน

 

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 09:49:38

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]