Latest News

เชียงใหม่ - โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศกัมพูชา

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ Col.Kong Saroeun Deputy Commander of Helicopter squandron และคณะกองทัพอากาศกัมพูชา ที่เดินทางมาทัศนศึกษา สถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ เสนาธิการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศและกองบิน ๔๑ และชมการจัดแสดงอากาศยานและยุทโธปกรณ์ของเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ ณ โรงจอดอากาศยานฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑


แผนนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑ : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 11:27:20

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]