Latest News

รมว.ศึกษา เผย เด็กไทย กลับสู่ระบบการศึกษาแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หลังโควิด-19 คลี่คลาย

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยขณะนี้ ประเทศไทย มีเด็กกลับสู่ระบบการศึกษาแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย พร้อมย้ำ การเรียนโค้ดดิ้ง จะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และมีสมาธิมากขึ้น

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเด็กกลับมาเรียนหนังสือ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยพบว่า ขณะนี้ในภาพรวมทั้งประเทศไทย มีเด็กนักเรียนที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติแล้วกว่าร้อยละ 80 โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำเด็กกลับมาสู่ระบบการศึกษาได้เกือบครบทั้งหมดแล้ว แม้ในช่วงแรกจะมีการตกหล่นเยอะพอสมควร เนื่องจากมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาของระยะทางในการเดินทาง ทั้งนี้ หน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือ เพื่อนำนักเรียนที่ตกค้างในส่วนที่เหลือ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติให้ได้โดยเร็ว

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง ยังกล่าวอีกว่า การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Coding ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการมีสื่อคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งจัดตั้งไว้ในโรงเรียน เพื่อทำให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์ทางการสื่อสาร โดยการเรียนโค้ดดิ้ง จะทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นระบบ เด็กมีสมาธิมากขึ้น เกิดประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอน และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงาน

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 30 มิถุนายน 2565
เวลา :: 10:51:34

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]