Latest News

" ฝุ่นควันPM2.5 ภัยร้าย ต่อ ลูกรักในครรภ์ "

          จากปัญหาที่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ปริมาณค่อนข้างสูงในปัจจุบัน การรับฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายอันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลต่อเสียสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด อีกทั้งยังส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์อีกด้วย

          PM2.5 ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์อย่างไรบ้าง?
เนื่องจากขนาดของ PM2.5 มีขนาดเล็กมาก ทำให้เข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูก เข้าสู่ปอดและหลอดเลือด ทำให้สารพิษผ่านสายสะดือไปยังลูกน้อย อีกทั้งทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนที่จะไปหล่อเลี้ยงลูกในครรภ์อีกด้วย ทั้งนี้คุณแม่ที่ได้รับฝุ่นละอองในปริมาณมาก หรือเป็นเวลานาน จนส่งผลกระทบต่อคุณแม่ตั้งครรภ์เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ รวมทั้งอาการผิดปกติต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ได้อีกด้วย

          สิ่งที่คุณแม่ควรป้องกันและหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง?
- ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นสูง
- งดกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงดูแลความสะอาดภายในบ้าน
- สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อลดปริมาณการรับฝุ่นละออง PM2.5 เข้าสู่ร่างกาย
- หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบปรึกษาแพทย์ หากมีอาการผิดปกติของระบบหายใจ เช่นไอ, จาม, คัดจมูก, หรือการหายใจไม่ทั่วท้อง ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน 
-ตรวจครรภ์เป็นประจำ การเข้ารับการตรวจครรภ์พร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะทำให้พร้อมรับมือและป้องกัน PM2.5 ได้อย่างเหมาะสม
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 มีนาคม 2562
เวลา :: 09:29:00

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ สาระน่ารู้ ]