Latest News

มทร.ล้านนาเป็นเจ้าภาพ จัดงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2562

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562  โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์กำแพงเมืองเวียงเจ็ดลิน 

  

          ในโอกาสนี้ มทร.ล้านนา ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาและแผนที่ตั้งของหน่วยงานในบริเวณโดยรอบของเมืองทรง “กลมเวียงเจ็ดลิน”ทั้งยังมีการถ่ายทอดตำนานเรื่องเล่าของเมืองทรงกลมเวียงเจ็ดลินโดยอาจารย์ จำเหลาะ สมจิตต์  อาจารย์อาวุโส มทร.ล้านนา รวมถึงการนำเสนองานวิจัยฝุ่นPM2.5 ผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม(RUEE RMUTL) โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์และนักวิจัยรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559

  

          ทั้งนี้ สมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานและแนะนำหัวหน่วยงาน ซึ่งสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จัดขึ้นโดยหน่วยงานในบริเวณรอบเวียงเจ็ดลินร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีต่อกันโดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสำหรับสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7/2562 มทร.ล้านนา ส่งต่อป้ายเจ้าภาพให้แก่ศูนย์ราชการปศุสัตว์เชียงใหม่ ต่อไป

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 มีนาคม 2562
เวลา :: 09:08:40

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]