Latest News

“ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับชมรมชาวเรือชาวแพ เขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก  ขอเชิญญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมจัดทำแพคเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ ในรูปแบบคาราวานแพบุญ.... “ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย”  ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก
ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 เพียง 600 บาท/ท่าน รับสมัครเพียง 300 คนเท่านั้น (ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนก่อน ได้รับสทิธิ์ก่อน)

          รายละเอียดกำหนดการ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

06.00 น.                คณะนักท่องเที่ยวเดินทางถึงเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก/ทำภารกิจส่วนตัว

07.00 น.                แพเคลื่อนที่ออกจากหน้าเขื่อนภูมิพล / รับประทานอาหารเช้า

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

16.00 น.                เดินทางไปวัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย / ทำพิธีตั้งขบวนถวายผ้าแว้ง(ผ้าคุมพระบรมธาตุ)

19.00 น.                พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียนมีธรรมเทศนาและจุดบอกไฟถวายเป็นพุทธบูชา

20.00 น.                รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัยบนแพ (แบบนอนรวมแยกชายหญิง)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

04.00 น.                พระสงฆ์สวดพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

05.30 น.                ถวายข้าวมธุปายาส

06.30 น.                ทำบุญตักบาตร

07.45 น.                รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.                ทำพิธีสืบชะตาหลวงเสร็จแล้วพระภิกษุสามเณรนำสรงน้ำพระบรมธาตุ

09.30 น.                เดินทางกลับ

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

17.00 น.                รับประทานอาหารเย็น

18.00 น.                กลับถึงหน้าเขื่อนภูมิพล

18.30 น.                คณะออกเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

          “เมืองสร้อย” ดินแดนแห่งอารยธรรม ประตูสู่ล้านนา เมืองโบราณที่มีเรื่องราวยาวนาน ตำนานแห่งลุ่มน้ำปิง และหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่จาก 99 วัดในเมืองสร้อย (อ.สามเงา จ.ตาก) ในขณะที่วัดอื่นๆ ถูกจมอยู่ใต้น้ำ มีตำนานเล่าว่า ก่อนนี้เป็นเมืองอุดม เป็นที่ราบกว้างใหญ่ “พญาอุตุม” หรือ “พญาอุตมราช” จึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก เมื่อชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำ ดอกไม้ และอาหารมาถวาย ซึ่งดอกไม้บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็น ดอกสร้อย พุทธองค์จึงนำพระเกศาให้ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุไว้และเรียกว่า "พระธาตุแก่งสร้อย"
มาจนถึงปัจจุบัน

          นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า ประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ถือเป็นประเพณีของชาวไทยพุทธที่สำคัญ และถือเป็นการดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยที่จะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเองและครอบครัว และแม้ว่าการเดินทางไปยังวัดพระบรมธาตุแก่งสร้อยนั้น จะต้องนั่งแพจากเขื่อนภูมิพลโดยใช้เวลาถึง 7 ชั่วโมง แต่หากได้สัมผัสกับบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติแห่งทะเลสาบแม่ปิง เชื่อได้ว่าทุกๆ ท่านคงเหมือนต้องมนต์ จนลืมเวลาไปเลยทีเดียว และในปีนี้ ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับชมรมชาวเรือชาวแพ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จัดกิจกรรมในรูปแบบคาราวานแพบุญเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในงานประเพณีดังกล่าว ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ปรับรูปแบบ
การบูรณาการร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็น “พลังบุญที่ยิ่งใหญ่” ของพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชน ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลให้สามารถท่องเที่ยวจังหวัดตากเที่ยวได้ตลอดปีอีกด้วย จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว...Amazing ไทยเท่ เที่ยวเท่ๆ แบบไทยๆ....

          สอบถามเพิ่มเติมที่ ททท. สำนักงานตาก ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5551 4341-3 หรือ อีเมลล์ tattak@tat.or.th หรือ www.facebook.com/taktravel

          ประธานชมรมชาวเรือชาวแพ เขื่อนภูมิพล 081 953 4287, แพพรประเสริฐทัวร์ 061 270 1528 , แพพรจามเทวีทัวร ์092 336 7649, แพกอรวยทัวร์ 089 858 4700

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 15 มีนาคม 2562
เวลา :: 10:45:55

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]