Latest News

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2557

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.edu.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-5394-4210เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2556
เวลา :: 10:11:31