Latest News

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ สำนักงานคณะ อาคารชั้น 7 คณะทันตะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.eqd.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-5394-1415เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2556
เวลา :: 10:06:12