Latest News

เชียงใหม่ /// กิจกรรมธรรมะสัญจร กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

          กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม “ธรรมะสัญจร” โดยมี นาวาอากาศ สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑, นาวาอากาศเอก ภิญโญ  ศรีวิยะ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และนาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร เสนาธิการ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๑ จำนวน ๒๗ คน ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทาน สวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนาโดยเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาปล่อง ณ วัดถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๑ รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๑ โดยการนำพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 กันยายน 2561
เวลา :: 11:50:00

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]