Latest News

มหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 สัญจร จ.เชียงใหม่ ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต

          ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรมมีเทศน์ มีทอล์คปีที่ 7 ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทานให้แก่ผู้สนใจ และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆให้แง่คิดกับชีวิตในวันเดียวกันแบบ 9 ชั่วโมงติด ที่จะเผยแผ่ธรรมโดย พระนักเทศน์ระดับประเทศ อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี,พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานคร, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทฺโร วัดธรรมภิมุข (วัดไรป่า) จังหวัดตราด, พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์, พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) เจ้าอาวาสวัดละหาร นนทบุรี, พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปโชโต ป.ธ.๗,พธ.ม.)รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ และ พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม (บ้านเด่น) จ.เชียงใหม่

          พบกันวันอาทิตย์ที่ 9กันยายน 2561 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000ท่านแรกที่มาถึงจะได้รับมอบพระธาตุ จากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย และของที่ระลึกด้านหน้างานที่สำคัญงานนี้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมดีๆแบบนี้ จัดโดย บริษัท โอเคแมส จำกัด และบริษัท ออลล์พีอาร์ จำกัด สนับสนุนโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลนครเชียงใหม่, ยาหม่องตราถ้วยทอง และ เชียงใหม่ นิวส์สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @okmass

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 กันยายน 2561
เวลา :: 10:54:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]