Latest News

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมมหกรรมเทศนาธรรม 9 ชั่วโมง กับ 9 พระนักเทศน์ระดับประเทศในงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต”

           ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ บริษัท โอเคแมส จำกัด ผู้ผลิต บล๊อค โอเคเนชั่น จัดมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทานให้แก่ผู้สนใจ และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ มหกรรมเทศนาธรรม 9 ชั่วโมง กับ 9 พระนักเทศน์ระดับประเทศที่จะมาบรรยายธรรม อาทิ

  • เจ้าคุณพระสุวรรณเมธี(แสวง ปญฺญาปโชโต ป.ธ.๗,พธ.ม.) รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
  • พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
  • พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) วัดละหาร จ.นนทบุรี
  • พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
  • พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญเจ้าอาวาสวัดมาตุการาม (บ้านเด่น) จ.เชียงใหม่
  • พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ
  • พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทฺโร วัดธรรมภิมุข ( วัดไรป่า ) อ.เมือง จ.ตราด
  • พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี
  • พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

          ร่วมฟังเทศนาธรรมได้ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประตูเปิดตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป พิเศษ!สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 คนแรก จะได้รับมอบพระธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยงานนี้ร่วมชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

          สอบถามรายละเอียดและติดตามกิจกรรมได้ที่ FB, IG : CentralPlaza Chiangmai Airport หรือเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ โทร.053-999-199 ต่อ 0เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 กันยายน 2561
เวลา :: 03:28:25

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]