Latest News

ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุประจำปี 2561 สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย

          วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพมีพระบรมธาตุที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนประชนมีอายุกว่า 600 ปี ทุกปีก่อนถึงวันวิสาขบูชา 1 วัน กลางคืนจะมีประชาชนพร้อมใจกันนำเครื่องสักการะเดินขึ้นดอยเพื่อนร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุประจำปี จนเป็นประเพณีเตียวขึ้นดอย

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2561 ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานน้ำสรงเพื่อถวายพระบรมธาตุ ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้จัดพิธีอัญเชิญขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างสมเกียรติและได้จัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ปีนี้เป็นปีที่ 18 โดยมีกำหนดการคือวันที่ 23 พฤษภาคม อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสำนักพระราชวังมายังวัดพระธาตุดอยสุเทพวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2561 จัดฉลองสมโภช ทุกคืนจะมีเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา ร่วมปฎิบัติธรรมและมีการแสดงทางวัฒนธรรมตลอดงาน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 8 เหนือ ก่อนวันวิสาขบูชา 1 วัน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ เวลา 19.00 น. จะประกอบพิธีขอขมาครูบาเจ้าศรีวิชัยและพิธีเปิดงาน ณ ข่วงครูบาศรีวิชัย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี จากนั้นเคลื่อนขบวนขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพตามประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยรถบุษบกจะมีขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา ตลอดเส้นทางจะจัดซุ้มต้อนรับและบริการ มีบริการน้ำดื่มโรงทานและมีพยาบาลประจำทุกจุด

          จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ผู้ที่ อยากร่วม ในกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 

อัมพวัน จันทร์ทวี และชลนิชา จันทร์แป้น รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 16 พฤษภาคม 2561
เวลา :: 04:47:30

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]