Latest News

พิธีมุฑิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

          พิธีแสดงมุฑิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม มช. ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มช. และนักศึกษาทุนฯ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

 

 

รายงาน : ชลนิชา จันทร์แป้น  และอัมพวัน จันทร์ทวีเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 เมษายน 2561
เวลา :: 11:19:58

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]