Latest News

สาธารณสุขเชียงใหม่ ออกแนวทางการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนจัด หวั่นชาวเชียงใหม่เป็น Heatstroke

          ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เผชิญกับสภาวะอากาศที่ร้อน จึงออกแนวทางการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงต่อสุขภาพจากความร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้ระวังการเป็น Heatstroke เป็นพิเศษ ซึ่ง สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาตรการป้องกันความร้อนปี 2567 โดยประชาชนสามารถทำตามได้ง่ายๆ ที่บ้าน

    
 

ข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

บรรณาธิการข่าว :  ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 11:59:38

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ สาระน่ารู้ ]