Latest News

การบาดเจ็บจากฝูงชนแออัด

          การบาดเจ็บอาจเกิดจากกลไก “การขาดอากาศจากฝูงชนแออัด (crowd crush)” ซึ่งอาจเป็นเหตุนำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะขาดอากาศหายใจอันเนื่องจากทรวงอกไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่

 

          การป้องกัน:

 ⁃ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในฝูงชนปริมาณมากโดยเฉพาะสถานที่ปิด

 ⁃ ฝึกมองหาประตูฉุกเฉินหรือทางออกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อศึกษาทางหนีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

 ⁃ หากฝูงชนเริ่มมีความเบียดเสียดหรือเริ่มเกิดเหตุชุลมุน ให้ตั้งสติ ประคองตัวเองอย่าให้ล้ม ให้ใช้ทางออกอื่นที่มีผู้คนน้อยกว่า 

 

          เมื่อตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวแล้ว:

 ⁃ ตั้งสติ รักษาการทรงตัว พยายามประคองตัวเองอย่าให้ล้มลง

 ⁃ ใช้มือหรือกางศอกยันป้องกันตัวเองให้มีพื้นที่พอสมควรเพื่อให้ทรวงอกยังขยายตัวและหายใจได้

 ⁃ อย่าดึงหรือผลักผู้อื่นเพราะอาจก่ออันตรายแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้ 

 ⁃ ระมัดระวังการเข้าไปในจุดที่อยู่ในมุมอับหรืออยู่ชิดผนัง

 ⁃ พยายามแจ้งเตือนคนโดยรอบให้ระมัดระวังและประคับประคองตนเอง ที่สำคัญควรช่วยเหลือกันมากกว่าผลักกัน

 ⁃ ควรรีบพาตนเองไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและอาการคงที่ก่อน

 

ที่มา : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 01 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 08:50:48

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ สาระน่ารู้ ]