Latest News

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ หน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

    

          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑, กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑, ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ชมรมสายการบินต่างๆ, บริษัทแลคตาซอย จำกัด, โรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก, บริษัท มาม่า, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ, กองพันทหารราบที่ ๗, กองกำลังผาเมือง, หน่วยรบพิเศษที่ ๕, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น

    

          นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งแสดงอากาศยาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39) เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ (F-16) โดยอากาศยานทั้ง ๒ ลำนี้ได้มีการจัดแสดงการบินภาคอากาศอีกด้วย อีกทั้งมีเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) ทำการแสดงบินค้นหาและช่วยชีวิต และที่น่าสนใจนอกเหนือจากการแสดงการบินภาคอากาศ ได้แก่ การแสดง Fancy drill, การแสดงความสามารถของสุนัขทหาร, การยิงปืนฉับพลัน และการแสดงการยิงต่อสู้อากาศยาน ของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ รวมถึงการแสดงขับขี่มอเตอร์ไซค์จิ๋วอีกด้วย

    

          โดยในปีนี้ กองบิน ๔๑ มุ่งเน้นสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบินและการทหาร อีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และการรู้หน้าที่พลเมืองที่ดี ตรงกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

    

    

    

    

 ภาพ-ข่าว : แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 มกราคม 2563
เวลา :: 01:08:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]