Latest News

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและรณรงค์ให้ข้าราชการหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ณ สนามฟุตบอล กองบิน ๔๑

   

      

  

     

ภาพ-ข่าว : แผนกิจการพลเรือน บก.น.๔๑เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 มกราคม 2563
เวลา :: 12:40:05

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]