Latest News

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

          ทั้งนี้ มีข้าราชการกองบิน ๔๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน ๒ คน, เป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๖ คน, เป็นพันจ่าอากาศตรี จำนวน ๑๗ คน และเป็นจ่าอากาศเอก จำนวน ๑ คน รวม จำนวน ๒๖ คน นอกจากนี้ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ มีผู้ที่ได้รับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ จำนวน ๕ คน ได้แก่ คุณบุญภพ พูนบางยุง, คุณปิยวรรณ มงคลชาติ, คุณกรวรรณ โรจนกิจ, คุณวิราวรรณ วันมหาใจ และ คุณนพมาศ แก้วมงคล

 

ภาพ​-ข่าว​ : แผน​กิจการ​พลเรือน​ บก.​บน.​๔​๑เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 มิถุนายน 2562
เวลา :: 05:23:16

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]