Latest News

อธิการบดี Surprise ฝากรักน้องใหม่แม่โจ้ ได้ใจนักศึกษาเต็มๆ พร้อมให้ข้อคิดการดำเนินชีวิต ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

         เมื่อ​วัน​ที่ 20 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ การปฐมนิเทศในวันนี้ อธิการบดีได้เปิดตัว Surprise ด้วยบทเพลง “เต็มใจให้” ด้วยเนื้อหาที่ทั้งรัก ทั้งห่วงใย นักศึกษา สร้างความประทับใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งให้ปฐมโอวาทแก่ให้นักศึกษา เน้นย้ำค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้เข้าใจ และนำไปปรับใช้ในชีวิต “MAEJO มาจาก M = Mindfulness(ทำด้วยจิต)/ A=Aspiration (คิดมุ่งมั่น) / E=Excellence (ฝันเป็นเลิศ) / J=Justice (เทิดยุติธรรม)/ O= Origin (นำเกียรติภูมิ)”

          นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์​ โนรี นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่อินทนิลช่อที่ 84 อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดย​อาจารย์สุกิจ ติดชัย​ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี รวมถึง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “WHISPER FROM VIZDOM” โดย คุณธีร์ นันทวริศ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 60 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรี ดี แลนด์ อีกด้วย​ โอกาสเดียวกันนี้จะมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และรางวัลช่ออินทนิล

          โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 มิถุนายน 2562
เวลา :: 06:05:54

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]