Latest News

เชียงใหม่​ /// รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน​เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการพัฒนากิจการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความทันสมัย ตอบรับกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

          เมื่อ​วันที่​ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562​ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมความรู้ด้านสื่อสารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการพัฒนากิจการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความทันสมัย ตอบรับกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 มิถุนายน 2562
เวลา :: 09:10:17

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]