Latest News

เชียงใหม่​ /// โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว โดยโรงเรียน OTOP

         เมื่อ​วันที่ 6 มิถุนายน 2562​ นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว โดยโรงเรียน OTOP ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำพูน จำนวน 30 ราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง

          ในการนี้ นายธวัช ใสสม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับและพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 มิถุนายน 2562
เวลา :: 08:36:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]