Latest News

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามร่วมกับโรงพยาบาลเครือรามคำแหง มอบเงินเพื่อสมทบ “กองทุนผู้พิทักษ์ป่า”พร้อมจัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ดอยอินทนนท์

          ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และตัวแทนกรรมการบริหารโรงพยาบาลเครือรามคำแหง ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลลานนา ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบ“ กองทุนผู้พิทักษ์ป่า ” จำนวน 1,200,000 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน ) โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ในงาน “ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึด ครั้งที่ 12”

  

          พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการตรวจสุขภาพ และความรู้ในการป้องกันโรค ให้กับประชาชน และเด็กนักเรียนที่พักอาศัยในเขตดอยอินทนนท์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่ “ผู้พิทักษ์ป่า ”  เพื่อเป็นโอกาสให้กับประชาชนหลายร้อยชีวิต ให้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างทั่วถึง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 มีนาคม 2562
เวลา :: 10:23:02

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]