Latest News

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงสุขภาพประชาชนหลังคุณภาพอากาศไม่ดีต่อเนื่อง กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกลุ่มคนที่เข้าไปหาของป่า ล่าสัตว์ ดึงให้เข้ามาฝึกอาชีพสร้างรายได้ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศในช่วง 1–2 วันนี้ ที่มีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน เป็นเพราะปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า ภาคเหนือตอนบนในช่วงนี้กระแสลมค่อนข้างนิ่ง โดยเฉพาะลมด้านบน ซึ่งสังเกตได้ว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมา คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ดีมาก เป็นสีเหลืองกับสีเขียว สามารถเห็นดอยสุเทพชัดเจน แต่ 2 วันนี้กลับมาเป็นสีแดง ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน แต่สวนทางกับค่า Hotspot ที่เมื่อวานนี้ (11 มี.ค.62) เกิดเพียง 14 จุด และเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่เกิดอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ไม่มีพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาพูดคุย และให้ประกาศปิดป่า มีการตรวจคนเข้า-ออก จัดทำบัญชีผู้มีอาชีพหาของป่า ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมทั้งให้เชิญกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ และคาดว่าอาจจะมีการเผาป่า ให้มาปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือหาอาชีพเสริมในช่วงภัยแล้ง เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงทำการเกษตร ควบคู่กับการดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง หากพบมีการเผาป่า  โดยที่ผ่านมาได้จับกุมดำเนินคดีไปแล้ว ที่อำเภอเชียงดาว 2 ราย และอำเภอแม่แจ่ม 1 ราย 

  

          ขณะเดียวกัน ยังคงต้องเน้นเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหามลพิษในอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในรูปแบบเคาะประตูบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก และคนชรา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานน้อย จึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมถึงมาตรการให้ฉีดพ่นเพิ่มละอองน้ำในเขตชุมชน โดยทางหน่วยงานภาครัฐได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่รอบคูเมือง และภายในชุมชนทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าฝุ่นละออง ซึ่งได้เพิ่มรอบความถี่จากปกติจะฉีดพ่นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ขณะนี้ได้เพิ่มเป็นฉีดพ่นทุกชั่วโมง โดยเฉพาะในย่านชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก

 

          อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ให้ความร่วมมืองดเผา ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภายในชุมชนนำน้ำมาฉีดพ่นรดน้ำต้นไม้ หรือพื้นถนนหน้าบ้านของตนเอง ทั้งนี้ปัญหาหมอกควันไฟป่าต้องร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนๆ เดียว โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ไปร่วมประชุมกับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำแนวทางมาปฏิบัติ ซึ่งทุกจังหวัดได้ให้ร่วมมือเร่งดำเนินการแก้ไข จากสถิติหลายจังหวัดก็ควบคุมการเผาให้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีปัจจัยต่างๆ ทั้งหมอกควันต่างแดนพัดเข้ามา สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก จึงต้องดึงทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันที่จะทำให้ลดการเผาอย่างยั่งยืน

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 มีนาคม 2562
เวลา :: 10:13:02

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]