Latest News

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ" โดยมีทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูลกรรมการบริหารเป็นประธานในการเปิดงานเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรรมของเด็กไทยให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม ได้รับความรู้ ความสนุกสนานที่เหมาะสมกับวัยพร้อมรับของรางวัลมากมาย ณ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

    

    

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 17 มกราคม 2562
เวลา :: 02:45:10

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]