Latest News

มทร.ล้านนา ร่วมเสวนาปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ

          ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายวรวุฒิ เพชรดี นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ "การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ” โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาจาก 8 มทร. และมีผู้นำนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมการเสวนาด้วย ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 17 มกราคม 2562
เวลา :: 03:02:54

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]