Latest News

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองถวายในหลวง

          ประชาชนจิตอาสาอำเภอสันทราย ร่วมกันพัฒนาคูคลองลำน้ำโจ้ 1 ใน 10 ลำน้ำ ตามโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

   

          เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 ที่ลานพระพรหมเชิงสะพานบ้านพิมุกต์ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาคูคลอง ตามโครงการฟื้นฟูลำน้ำโจ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่ง

   

          ลำน้ำโจ้เป็น 1 ใน 10 ลำน้ำ ตามโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เดิมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่และเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ ทำให้ลำน้ำโจ้เน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงได้ดำเนินการปิดโรงฆ่าสัตว์ และเริ่มทำการปรับปรุงฟื้นฟูลำน้ำโจ้ โดยการขุดลอกลำเหมือง กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลต่างๆ และได้ซื้อที่ดินติดกับลำน้ำโจ้เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

   

          และในวันนี้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคูคลอง" ตามโครงการฟื้นฟูลำน้ำโจ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน กว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง เก็บขยะ กวาดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตลอดลำน้ำ  บริเวณสะพานบ้านพิมุกต์ ถึง ฝายกั้นน้ำบ้านกล้วยไม้ และสะพานบ้านพิมุกต์ ถึง สะพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม

   เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 กรกฎาคม 2567
เวลา :: 01:41:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]