Latest News

เริ่มแล้ว!! งาน Lanna Expo 2024 “BCG Creative Lanna” สุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อัศจรรย์ภูมิปัญญา ที่ จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า "Lanna Expo 2024"  โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG Creative Lanna”  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567 นี้

  

          โดยภายในงาน LANNA EXPO 2024 มีสินค้าและบริการให้ช้อปและเที่ยวชิม โดยแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 11 โซน  แต่ละโซนจะมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญแตกต่างกันไป อาทิ โซนนวัตกรรมอาหาร Food valley, โซน OTOP ประเภทสิ่งทอ ของใช้, โซนสุขภาพ health&wellness ,โซน Lanna Expo&Creative Economy,โซนMhesi Sustainable Innovation for Creative Lanna ,โซนตามรอยประเพณีล้านนา เที่ยวได้ทั้งปีที่เชียงใหม่ ,โซนหอการค้าแฟร์ CCC FAIR 2024 ,โซนข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม  ซึ่งได้จัดเป็นบูธรวมทั้งสิ้นกว่า 800 บูธ  เพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชน  นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา  รวมถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ

  

          ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน LANNA EXPO 2024 "BCG Creative Lanna" ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ในเวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

   

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 กรกฎาคม 2567
เวลา :: 01:08:59

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]