Latest News

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประกวดขบวนพาเหรดฉลอง 100 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานขบวนพาเหรด CMRU Carnival เฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเปิดและชมขบวนแห่เฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ลานด้านหน้า JING JAI VILLAGE อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเคลื่อนขบวนมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน

          สำหรับผลการประกวดขบวนพาเหรด 100 ปี CMRU Carnival รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ 

     รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

     รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

     รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (Adicet)

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 07 กรกฎาคม 2567
เวลา :: 08:31:41

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]