Latest News

อ.ฝาง จัดงาน "ฝาง" เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ประจำปี 2567 ตลอด 6 วันเต็ม

          เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นำส่วนราชการในพื้นที่ เปิดงาน "ฝาง" เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ และผลไม้อื่นๆ รวมถึงการส่งเสริมการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอฝาง และส่งเสริมการตลาดของผลไม้ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในอำเภอสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอฝาง และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนชาวอำเภอฝาง เข้าร่วมงาน 

  

          สำหรับการจัดงาน "ฝาง" เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ประจำปี 2567 เริ่มจัดตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 โดยภายในงานจะได้พบกับการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในพื้นที่ ,การจำหน่ายลิ้นจี่ สินค้า OTOP และสินค้าราคาถูก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตร และสินค้าโอทอป เป็นการกระตุ้นความสนใจ และส่งเสริมสินค้าภาคการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตลอดจน การจัดการแข่งขันภาคประชาชน และนักเรียน นักศึกษา อาทิ เช่น การประกวดพืชผลการเกษการ ,ประกวดนางฟ้าสูงวัย ,การแข่งขันลาบพื้นเมือง/แกงอ่อม ,ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย/หญิง ,การประกวดขวัญใจแม่บ้านเกษตร และกิจกรรมอีกมากมายตลอด 6 วันเต็ม

.  

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 มิถุนายน 2567
เวลา :: 07:56:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวเกษตร ]