Latest News

มทร.ล้านนา ร่วมมือ ภาคีเครือข่ายผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเทศบาลช้างเผือก

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ในการดำเนินตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2567 โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ เทศบาลตำบลช้างเผือก 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 มิถุนายน 2567
เวลา :: 05:40:23

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]