Latest News

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 38 ซอมพอเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 38 "ซอมพอเกมส์" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2566 โดยมีทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจาก 6 เขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ลำปาง พิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ชนิดกีฬา ประกอบ กีฬาสากลและกีฬาสาธิต ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง แบดมันตัน เซปักตะกร้อ และอีก 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ ตะกร้อลอดห่วง และ E-SPORT

 

          ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงาน มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 38 "ซอมพอเกมส์" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกายพัฒนาสุขภาพและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อยกระดับการเล่นกีฬาให้มีมาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯในการเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการกีฬาและสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาและบุคลากรทั้ง6 พื้นที่และ 1 วิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬามากขึ้น มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2566
เวลา :: 08:47:19

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]