Latest News

รพ.เชียงใหม่ ราม เสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก “Access to Diabetes Care 2022”

          รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก “ Access to Diabetes Care 2022” เพิ่มความตระหนักรู้ในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์

          เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 นำโดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ทีมองค์กรพยาบาล รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก ในหัวข้อ “ Access to Diabetes Care 2022 การเข้าถึงเรื่องเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะต้องดูแล เมื่อไหร่ ” โดย รพ.เชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งองค์ประกอบ เรื่องการเข้าถึงโรคเบาหวานให้ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน   

          ภายในงานมีการตรวจคัดกรองเบาหวาน จากระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานเบาหวานในเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ให้ความรู้ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง “โรคเบาหวานและวัคซีนในผู้ป่วยเบาหวาน ” และ พญ.รัชดา ศิริวันสาณฑ์ จักษุแพทย์ ได้ร่วมให้ความรู้ เรื่อง “เบาหวานขึ้นตา ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้” พร้อมด้วย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร และ คุณวุฒิพงษ์ ใจข้อ แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน

          นอกจากนี้ ในงานยังมีฐานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยพยาบาลวิชาชีพ,นักกำหนดอาหาร, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด อาทิ ฐานกินอย่างไรให้ห่างไกลจากเบาหวาน , ฐานการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวาน , ฐานการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน และฐานวิธีการดูแลเท้าตนเอง โดยมีทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง 

 

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 15 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 08:35:58

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]