Latest News

Army Delivery ตามแนวชายแดน จ.เชียงราย

          เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และ อสม.บ้านสันทราย จัดกิจกรรม Army Delivery กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน บริการถึงที่บ้าน โดยได้นำของยังชีพสิ่งของอุปโภค/บริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย ปฏิทินปีใหม่ 2566 และยาสามัญประจำบ้าน) ไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่มีฐานะยากจน/ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง/คนพิการ ในพื้นที่ บ้านสันทราย หมู่ 9 ต.แม่สายฯ และ บ้านป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 3 ครัวเรือน

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 07:59:10

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]