Latest News

เชียงใหม่ - มท.1 สั่งเร่งสร้างความเข้าใจ การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจการตัดแต้มใบขับขี่ และการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ กรณีถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนให้เหลือเพียง 12 คน ต่อแสนประชากร ภายในปี 2570

          เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65 ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอรุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

          พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้จังหวัดกำหนดงานด้านความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระจังหวัด” ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยจราจร และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

          ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต้มใบขับขี่ และการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ กรณีถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ เหลือ 0 คะแนน ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายมีคะแนนความประพฤติในการขับรถคนละไม่เกิน 12 คะแนน โดยหากพบว่ามีการกระทำความผิดขณะขับรถจะถูกตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน ถึง 8 คะแนน ขึ้นอยู่กับฐานความผิดนั้น ๆ หากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทของผู้นั้นครั้งละ 90 วัน

          พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงระเบียบดังกล่าว พร้อมขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตามแผนความปลอดภัยทางถนน ทั้งในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ การลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนให้ได้เหลือเพียง 12 คน ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ. 2570 เพื่อลดการบาดเจ็บ และการสูญเสียของพี่น้องประชาชน


กาณฑ์ โสภโณดร : ภาพ/ข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 สิงหาคม 2565
เวลา :: 01:40:12

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]