Latest News

เชียงใหม่ - พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่สมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และข้าราชการกองบิน ๔๑ ที่ได้รับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน ๔๑

          ทั้งนี้ มีสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และข้าราชการกองบิน ๔๑ ที่ได้รับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ จำนวน ๑๒ คน


แผนนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑ : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 สิงหาคม 2565
เวลา :: 01:35:09

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]