Latest News

เชียงใหม่ - กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม kick off “Big Cleaning Day” เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOM 3)

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วินัย สมภิพงษ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม kick off “Big Cleaning Day” เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3 APEC Senior Officials and Related Meeting หรือ SOM 3) โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสี่แยกตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


แผนนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑ : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 สิงหาคม 2565
เวลา :: 01:28:39

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]