Latest News

เชียงใหม่ - กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนรวางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วินัย สมภิพงษ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีฯ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
          เนื่องด้วยในวันที่ ๔ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน


แผนนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑ : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 04:59:34

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]