Latest News

เชียงใหม่ - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และ พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หนู สุจิตฺโต) โอกาสครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ 37 ปี พร้อมนำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ออก​ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. : ภาพ / ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 04:07:56

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]