Latest News

เชียงราย - จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประเสริฐอุบลจิตรสกุล วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี บวงสรวงเจ้าพ่อโรงโกศ อารักษ์เครื่องสูง ประจำปี ๒๕๖๕
ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาเท้าทั้งสี่ และพิธีบวงสรวง โดยมีข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี
           ซึ่งในพิธีประกอบด้วย
           ๑. พิธีขึ้นเท้าทั้งสี่
           ๒. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อโรงโกศ อารักษ์เครื่องสูง
           ๓. พิธีสวดพระพุทธมนต์ทักษินุปาทาน
           ๔. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในพิธีได้มีพระสงฆ์ โดยการนำของ พระครูปริยัติโกวิท ดร. เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และพระพิธีธรรม ประจำสำรับพระอารามหลวง เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสง่างาม


ภัทรพงษ์ มะโนวัน อนุพงศ์ บุญจันทร์ : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 12:42:22

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]