Latest News

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2563 ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 มกราคม 2565
เวลา :: 04:04:03

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]